Ett utkast till en snabbguide om Kistas historia som pdf
KLICKA HÄR

Filen är stor så det tar några sekunder att ladda ner den

Bildgalleri KLICKA HÄR


INNEHÅLL
Namnet Kista 3
Kista gård 3
Kista och istiden 4
Bronsåldern 5
Järnåldern 5
Igelbäckens dalgång 6
Igelbäckens historia 7
Igelbäckens växt- och djurliv 7
Skogsvaktarkärret 7
Granholmstippen 12
Järva begravningsplats 12
Groddammen 13
Grönlingen 13
Ärvinge gård 14
Ervinge folkskola 14
Namnet Ärvinge 15
Kymlinge gård 15
Eggeby gård 15
Berggården 15
En skolfrökens arbete 16
Den militära tiden från 1905 - 1965 16
Barkarby flygplats F8 18
Krutbanan 18
Miljonprogramsprojektet 20
Kista ett Venedig 20
Flygbilder från 1975 21
Kista torg 22
Jan Stenbecks torg 23
Arne Beurlings torg 23
Kista galleria 24
Arne Beurlings torg 24
Kista galleria 24
Kistatornen 24
Tunnelbanan 26
Parker i Kista 26
Kista Science Center 27
Universitetet, KTH 27
Nanolaboratoriet 28
Electrum 28
Kistamässan 29
Kista Science City 29
NOD 30
DAC 30
Näringslivet i Kista 31
Framtidsplaner för Kista 31
Vägar och gator 32
Trafiken mot Sollentuna 33
Helenelund - Kistas pendelstation 37
Den offentliga konsten i Kista 38
Konsten på Kista torg 38
Koncentration i Ärvingeskolan 39
Stenkvinnan 39
Skuggan 39
Muralen vid Ärvingeskolan 41
Målskottet 41
Skulptur vid servicehuset 42
Liten betraktare 42
Lars Erik Falks aluminiumprofiler 43
Skulpturen på Electrums atrium 43
Smeden 44
Growing Chaire 45
Venus födelse 46
Från fall till fall 46
Forumdammen 46
Årfelst Relief på Kista gymnasium 46
Blomsterställning? 47
Sofia 47
Birgit och draken 47
Get 47
Vinterlöv 48
Hällristning 48
Hundskulpturer i Husby 49
Några konstverk i Husby 50
Minnesstenen över Norgeolyckan 51
Kista kyrka 52
Kyrksalen, Kista kyrka 53
Mariaaltaret, Kista kyrka 54
Altaret, Kista kyrka 54
Kyrkbacken, Kista kyrka 54
Dopfunten 54
1600-tals skulptur, Kista kyrka 55
Kryptan, amfiteatern, Kista kyrka 57
Kapellet 57
Bronsreliefer, Kista kyrka 58
Lanterninhuven, Kista kyrka 58
De stora glasmålningarna, Kista kyrka 58
Vällingklockan från Kista gård, Kista kyrka 58
De små “trädfönstren” 58
Kapellets altartavla 59
Akalla kyrka 60
Spånga kyrka 60
Religiös mångfald 61
Kista runsten 62
Eggeby runsten 62
Husby runsten 62
Kummelby runsten 62
Hanstastenen 63
Granbyhällen 63
Bautastenen i Husby 63
Eggebygård 63
Dammen vid Igelbäcken 64
Granby gård 65
Kymlinge gård 65
Hägerstlund 67
Hästa gård 67
Husby gård 68
Akalla gård 68
Skålgropsstenen i Akalla by 69
Källor 70
Patrick Lönnberg < >